Raamatukogutunnid

Viime läbi raamatukogutunde nii lasteaia rühmadele kui klassidele. Võimalusel registreeri raamatukogutundi vähemal 1 nädal ette.
Registreerida saab telefoni 6 755 737 või e-mailil laste@hcl.ee.

RAAMATUKOGUTUNNID LASTEAIARÜHMADELE:

* Raamatukogu tutvustav tund.
* Uudiskirjanduse tund.
Tutvustame eakohase kirjanduse uusimaid raamatuid.
* Eesti kirjanikud lastele. Tutvustame (nt õpetaja poolt valitud) kirjaniku (või mitme) elu ja loomingut. Loeme ette mõne jutu või katkendi raamatust.
* Raamatukogumängud eelkooliealistele lastele. Mängime tähemänge, tutvume kirjanike, raamatute ja raamatutegelastega.
* Raamatukogutund vabalt valitud teemal. Toetame lasteaia õppetöös käsitletavat teemat, kus tutvustame antud teemal raamatuid ja loeme ette mõne jutu.
*Kutsu raamatukogu külla. Raamatukoguhoidja tuleb külla koos raamatutega. Teema kokkuleppel.

RAAMATUKOGUTUNNID KLASSIDELE:

*Raamatukogu tutvustav tund.
*Uudiskirjanduse tund. Tutvustame eakohase kirjanduse uusimaid raamatuid.
*Eesti kirjanikud lastele ja noortele. Tutvustame (nt õpetaja poolt valitud) kirjaniku (või mitme) elu ja loomingut. Loeme ette mõne jutu või katkendi raamatust.
*Kirjanduslik liikumismäng. Mäng sisaldab küsimusi ja ülesandeid, mis on peamiselt seotud eesti kirjandusega. Sobib eelkõige 4.-6. klassile.
*Raamatute assortii. Õpilased tutvuvad mänguliselt ja omavaheliste arutelude kaudu eakohase kaasaegse kirjandusega. Tunni lõpuks selgub klassile enim huvipakkuv raamat/raamatud. Sobib igas vanuses koolilastele.

*Lasteraamatute bingo. Bingo põhimõttel lasteraamatuid tutvustav mäng. Sobib eelkõige 3.-5. klassile.

*Raamatukoguga tutvumise mäng. Õpilased tutvuvad iseseisvalt etteantud ülesandeid täites raamatukoguga. Töölehti on kahele vanuserühmale: 1.-5. klassile ja 6.-9. klassile. Valida on võimalik kahe erineva pikkusega mängu vahel (1 või 2 akadeemilist tundi).

LUGEMISISU PROGRAMMI RAAMATUKOGUTUNNID (Programm kestab 2.10.2023-31.05.2024 ja on mõeldud 5.-13. aastastele lastele):

NB! Teematundidest võivad osa võtta ka need klassid ja lasteaiarühmad, kes pole lugemisprogrammiga liitunud.

*Lugemisisu programmiga liitumine. Programmi tutvustamine, lugemispassi saamine, märkide joonistamine.
*Nukitsamehe raamatukogu. Tund sobib eelkõige lasteaiarühmadele.
*Oh sa jutt! Muinasjutt!. Tund sobib eelkõige lasteaiarühmadele ja I kooliastmele.
*Lugemismängud. Tund sobib eelkõige lasteaiarühmadele ja I kooliastmele.
*Raamatu teekond. Tund sobib eelkõige lasteaiarühmadele ja I kooliastmele.
*Illustratsioonitund. Tund sobib eelkõige I ja II kooliastmele.
*Teeme ise ajakirja. Tund sobib eelkõige II kooliastmele.
*Detektiivitund. Tund sobib eelkõige II kooliastmele.
*Loovülesanne “Meie toimetus”. Sobib eelkõige II kooliastmele.