Raamatukogutunnid

Viime läbi raamatukogutunde nii lasteaia rühmadele kui klassidele. Võimalusel registreeri raamatukogutundi vähemal 1 nädal ette.
Registreerida saab telefoni 6 755 737, e-maili laste@hcl.ee või registreerimisvormi teel. Registreerimisvorm asub siin.

RAAMATUKOGUTUNNID LASTEAIARÜHMADELE:

* Raamatukogu tutvustav tund.
* Uudiskirjanduse tund.
Tutvustame eakohase kirjanduse uusimaid raamatuid.
* Eesti kirjanikud lastele. Tutvustame (nt õpetaja poolt valitud) kirjaniku (või mitme) elu ja loomingut. Loeme ette mõne jutu või katkendi raamatust.
* Raamatukogumängud eelkooliealistele lastele. Mängime tähemänge, tutvume kirjanike, raamatute ja raamatutegelastega.
* Raamatukogutund vabalt valitud teemal. Toetame lasteaia õppetöös käsitletavat teemat, kus tutvustame antud teemal raamatuid ja loeme ette mõne jutu.

RAAMATUKOGUTUNNID KLASSIDELE:

*Raamatukogu tutvustav tund.
*Elektronkataloog URRAM.
Tutvustame meie raamatukogu elektronkataloogi ja teeme läbi mõned mängulised ülesanded selle kasutamise kohta.
*Uudiskirjanduse tund. Tutvustame eakohase kirjanduse uusimaid raamatuid.
*Eesti kirjanikud lastele ja noortele. Tutvustame (nt õpetaja poolt valitud) kirjaniku (või mitme) elu ja loomingut. Loeme ette mõne jutu või katkendi raamatust.

LUGEMISISU PROGRAMMI RAAMATUKOGUTUNNID (Programm kestab 3.10.2022-31.05.2023 ja on mõeldud 5.-10. aastastele lastele):

*Lugemisisu programmiga liitumine. Programmi tutvustamine, lugemispassi saamine, märkide joonistamine.
*Teematund “Illustratsioonid”. Programmiga liitunud klassidele.
*Teematund “Lugemisisu mängud”. Programmiga liitunud klassidele.
*Teematund “Raamatu teekond”. Programmiga liitunud klassidele.
*Teematund “Nukitsamehe raamatukogu”. Programmiga liitunud lasteaiarühmadele ja 1. klassidele.
*Teematund “Teeme ise ajakirja”. Programmiga liitunud klassidele.
*Teematund “Oh sa jutt! Muinasjutt!”. Programmiga liitunud lasteaiarühmadele ja klassidele.

EN UA RU