“Oskar ja asjad” Andrus Kivirähk

Ettelugemishommik 02.05.2020

Kas teie teate kes on Oskar ja mis lugu tal nende asjadega on? Kes teab, see vaatab-kuulab kindlasti meie laupäeval toimuvat ettelugemist. Kes ei tea, see vaatab-kuulab loomulikult ka, sest muidu ei saagi teadma, kui lahe raamat on “Oskar ja asjad” !

Raamatu autoriks on Andrus Kivirähk, pildid joonistas Anne Pikkov. Lisaks raamatukogust laenutamisele, on seda raamatut võimalik ka veel poest osta. 🙂

Raamatut tutvustab teile Mark Tristan  ja ühe loo sealt raamatust loeb teile ette tema ema Tiina Laanem.
Tiina Laanem töötab kirjastuses Pegasus ja ta on kirjutanud ka ise raamatuid nii täiskasvanutele, kui ka lastele