Lisateenused

INTERNET
Raamatukogus on tasuta Wi-Fi leviala.
Külastajatele on kasutamiseks kolm arvutit. ID-kaardi lugeja on arvutikasti küljes.
Avaliku internetipunkti (AIP) arvuteid võivad 30 minutit tasuta kasutada kõik raamatukogu külastajad.
Arvuti on mõeldud eelkõige avaliku teabe otsinguks internetist, õppetööks, referaatide koostamiseks, e-posti vaatamiseks ning pangatoiminguteks. Avaliku teabe otsing on tasuta.
Dokumentide printimine on tasuline.

PRINTIMINE/KOOPIATE TEGEMINE
Print In City on avalik prinditeenus, mis võimaldab  panna töö printima oma arvutist või mobiilsest seadmest ja saada see kätte ühest paljudest prindipunktidest.
Värvilist väljatrükki on võimalik teha A4 ja A3 formaadis. Informatsiooni saab veebiaadressilt https://ee.printincity.com/.