Tegemised ja tegevused raamatukogus

Septembrist-maikuuni on võimalik lastel osaleda erinevates programmides.

“Lugemisisu” programmis on lasteaialastel osaleda koos lasteaiarühmaga. Koolilapsed saavad liituda individuaalselt või koos klassiga.

Lugemiskoer Ruby käib kuulamas lapsi kord nädalas. Ettelugemine toimub eelregistreerumise alusel, mis toimub hooaja infopäeval. Jälgige reklaami!

Järve talu Aktiivpuhkekeskuse peremees Guido Kungla ettelugemispäeval Miki lasteaia lastele ette lugemas
ENG UKR RUS