Lugemisisu teematunnid

Lugemisprogrammis osalevad klassid ja lasteaiarühmad saavad registreeruda raamatukogus toimuvatesse teematundidesse.

LUGEMISMÄNGUDE teematunnis on tähelepanu tähe- ja lugemisõppel. Ideid tunnimaterjalide väljatöötamiseks on andnud Eesti Lugemisühingu spetsialistid.

Kertu Sillaste koostatud ILLUSTRATSIOONITUNNIS vaadeldakse pildi osakaalu tähtsust lasteraamatus ja erinevaid kunstitehnikaid.

„RAAMATU TEEKOND“ tunnis antakse ülevaade, kuidas valmib raamat ning tutvutakse raamatuga mänguliste võtetega.
Teksti raamatu saamisloost on kirjutanud Krista Kumberg.

 „NUKITSAMEHE RAAMATUKOGU tutvustatakse lasteaialastele mänguliselt raamatukogu olemust.
Tund valmis TLÜ vanemteadur Andra Küti osalusel.

“TEEME ISE AJAKIRJA” on  Kätlin Vainola juhendamisel valminud teematund, kus meediaõpe on ühendatud loovkirjutamise ülesannetega.

“OH SA JUTT! MUINASJUTT!” on  teematund, mis väärtustab rahvuskirjandust ja pärimuskultuuri ning ärgitab lapsi loetud teksti ümber jutustama. Teematund on valminud koostöös Maili Metssaluga Eesti Rahvakultuuri Keskusest.

DETEKTIIVITUNNIS tutvume erinevate detektiivilugudega, õpime kirjeldama inimest tundemärkide põhjal ja proovime kirjutada lühikest krimilugu.