Malevlased raamatukogus

7.-18. augustini olid taaskord raamatukogus toimetamas Keila malevlased. Seekord oli meie juures tööl 3 eesti ja 2 ukraina noort.
Oleme igal aastal soovinud anda malevlastele selliseid ülesandeid, mis näitaksid raamatukogutöö mitmekülgsust. Seekord said malevlased korrastada raamaturiiuleid, paigutada tagastatud raamatuid riiulitesse, töödelda nii uusi kui ka maha kantud raamatuid, paigutada raamatutesse uusi RFID koode, vahetada välja raamatute kohaviitasid jpm. Eesti noored pidid koostama ja kujundama raamatunäituse “Eesti lastekirjanduse raamatujuubelid 2023”. 

Üheks tööülesandeks oli ka ürituse ettevalmistamine ja selle läbiviimine. Nimelt valmistasid malevlased ette Lauamänguhommiku. Kõigepealt tuli kujundada reklaamplakatid, seejärel valida välja lauamängud ja need endale selgeks teha ning kõige lõpuks viia läbi üritus, kus tuli osalevatele lastele mängud selgeks õpetada ja nendega koos neid mängida. 
Malevlased olid tublid ja loodame, et nad said meeldiva aga ka kasuliku töökogemuse.