KIRJANDUSMÄNG 2021 Harjumaa eelvoor

Harju Maakonnaraamatukogu viib koostöös Keila Kooliga läbi Harjumaa  koolide 3.–4. klassi õpilastele mõeldud KIRJANDUSMÄNGU eelvooru. 

Kirjandusmängu raamatute nimekirja leiab SIIT

Võistlusel osalevad Harjumaa koolide 3.–4. klasside õpilaste kolmeliikmelised võistkonnad.

Igal võistkonnal tuleb välja mõelda nimi ja see registreerimisvormis teada anda.
TÄHELEPANU! MUUDATUS!
Kirjandusmängu eelvoor toimub neljapäeval, 6.MAIL kell 10.00-11.00 vrituaalselt ZOOMI keskkonnas.  
 Eelvooru toimumise ajaks  palume igale võistkonnale leida oma koolis internetiühendusega arvutiga klassiruum koos tehniliselt toetava täiskasvanuga. Eelvooru läbiviimise täpsustused saadame registreerunud õpetajatele/raamatukoguhoidjatele.

Õpilased loevad võistkonna peale nimekirjas olevaid raamatuid ja jätavad olulise meelde.

Eelvoorus toimub viktoriin  kõigi nimekirjas olevate raamatute põhjal. 

Eelvooru võitnud võistkond pääseb edasi üle-eestilise kirjandusmängu finaali, mis toimub virtuaalse võistlusena 15. mail 2021.  

Kirjandusmängu vabariiklikku finaali korraldab Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Tähelepanu!

Eelmiste kirjandusmängu finaali küsimustega on võimalik tutvuda Eesti Lastekirjanduse Keskuse koduleheküljel rubriigis „Raamatukoguhoidjale / Õpetajale“ (https://www.elk.ee/?page_id=976)

Valdades, kus toimuvad eelvoorud, palume registreerimise teha eelvooru korraldajal (kool/raamatukogu) . 

Info: Varje Mägi , tel  675 5735