Ettelugemise võistluse “Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi” Harjumaa eelvoor

Kui digiaasta ja rahvakultuuriaasta ühendavad käe, siis saab sellest ettelugemise võistlus videoesitlusena.

Ettelugemise võistluse “Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi” eelvoor toimus sel aastal tavapärasest erinevalt. Kui muidu saame oktoobrikuu alguses kokku Harju Maakonnaraamatukogus, et lugemises mõõtu võtta, siis seekord tuli esinejatel saata eelvoorus osalemiseks videosalvestus.


Kokku registreerus muistenditega ettelugemisi 5 videot. Sel aastal osalesid Silina Liht (juhendaja Lea Tombu, Vääna Mõisakool Harju vald), Kaur Suits (juhendaja Maris Crandall, Keila Kool Keila linn), Henry Uibo (juhendaja Liis Küppas, Püünsi kool Viimsi vald), Matilda Allmann (juhendaja Inga Maasi, Saku Gümnaasium Saku vald) ja Mirt Maria Peterson (juhendaja Kersti Laanejõe, Loo Keskool Jõelähtme vald).


Meie 5-liikmeline žürii, koosseisus Astrid Hallikas, Kaja Hõimoja, Aare Lepiksaar, Priit Siig ja Veljo Reinik, tegi oma ränkrasket tööd samuti distantsilt. Zürii hindas esinejate esitust, ilmekust, kõne selgust ja esinemiskultuuri. Maksimumpunkte ühe kohtuniku käest oli võimalik saada 12.
Kui tulemused olid raamatukogusse laekunud (ikka digiaastale kohaselt e-meili teel), punktid kokku liidetud, siis selgus ka seekordne parim. Kokku sai 60 punkti ja esindab Harju maakonda MIRT MARIA PETERSON Jõelähtme vallast. Suured tänud raamatukoguhoidjatele ja õpetajatele, kes oma laste tublidust märkavad ning annavad neile võimaluse esineda ka väljaspool kooli toimuvatel üritustel! Tervitused kõigile osalejatele ning loomulikult hoiame kõik Mirt Mariale lõppvõistluse ajaks pöialt!
27.-nda ettelugemisvõistluse tulemused avalikustatakse 20.oktoobril!